З 01 січня 2013 року в Україні діє нова система реєстрації речових прав на нерухоме майно (земельні ділянки, будинки, будівлі, споруди, квартири, житлові і не житлові приміщення, об’єкти незавершеного будівництва тощо).

 reestraciyna_slujba

   Державну реєстрацію всіх речових прав та обтяжень на нерухоме майно з січня 2013 року здійснює Державна реєстраційна служба і нотаріуси як спеціальні суб’єкти реєстрації речових прав на нерухоме майно. Уся подана інформація про речові права і обтяження заноситься до Єдиного державного реєстру речових прав.

    Звернутися до реєстраційної служби для проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно необхідно у наступних випадках:

 1. коли законом передбачено проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно;
 2. проведення державної реєстрації прав на підставі рішень органів влади (органів місцевого самоврядування, або на підставі рішення суду, органів прокуратури, податкових органів);
 3. проведення державної реєстрації прав, які виникли до 1 січня 2013 року та не були зареєстровані відповідно до законодавства, яке діяло на час їх виникнення.

Документи, що подаються для проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно:

 1. Заява;
 2. документ, що посвідчує особу заявника (оригінал пред’являється) та його копія;
 3. ідентифікаційний код заявника та його копія;
 4. документ про сплату державного мита (якщо не передбачає звільнення від сплати державного мита);
 5. документ про сплату послуг за надання витягу з Державного реєстру прав;
 6. документи, що підтверджують виникнення, перехід та припинення права на нерухоме майно та його копія

Важно!
Оригінали документів подаються разом з їх копіями, засвідченими у встановленому порядку.
 

У певних випадках також надаються:

 1. Технічний паспорт — у разі реєстрації права на нерухоме майно, крім земельних ділянок;
 2. Документ, що засвідчує відповідність закінченого будівництва об’єкта та введення його в експлуатацію (декларація, сертифікат) — при реєстрації права власності на новостворене (реконструйоване) нерухоме майно (крім земельних ділянок), у випадках встановлених законодавством.
 3. Документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси – у разі реєстрації права на нерухоме майно, крім земельної ділянки
 4. Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку – при реєстрації права на земельну ділянку
 5. У разі подання документів уповноваженою особою:
  — для юридичних осіб – копія документа, що підтверджує повноваження та виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.
  — для фізичних осіб – копія документа, що підтверджує повноваження.
 6.  Інші документи, визначені чинним законодавством, необхідні для реєстрації певного права.

Згідно п.27 ПОСТАНОВИ Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. № 703 - Документами, що підтверджують виникнення, перехід та припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно, є:

 1.  укладений в установленому законом порядку договір, предметом якого є нерухоме майно, права щодо якого підлягають державній реєстрації, або речове право на нерухоме майно, чи його дублікат;
 2.  свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя, видане нотаріусом або консульською установою України, чи його дублікат;
 3.  свідоцтво про право на спадщину, видане нотаріусом або консульською установою України, чи його дублікат;
 4.  свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів) та свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися, видані нотаріусом, чи їх дублікати;
 5.  свідоцтво про право власності на нерухоме майно, видане державним реєстратором відповідно до цього Порядку;
 6.  свідоцтво про право власності, видане органом приватизації наймачам житлових приміщень у державному та комунальному житловому фонді;
 7.  свідоцтво про право власності на нерухоме майно, видане органом місцевого самоврядування або місцевою держадміністрацією до набрання чинності цим Порядком;
 8.  рішення про закріплення нерухомого майна на праві оперативного управління чи господарського відання, прийняте власником нерухомого майна чи особою, уповноваженою управляти таким майном;
 9.  державний акт на право власності на земельну ділянку або на право постійного користування земельною ділянкою;
 10.  рішення суду, що набрало законної сили, щодо права власності та інших речових прав на нерухоме майно;
 11.  ухвала суду про затвердження (визнання) мирової угоди;
 12.  заповіт, яким встановлено сервітут на нерухоме майно;
 13.  закон, яким встановлено сервітут на нерухоме майно;
 14.  рішення уповноваженого законом органу державної влади про повернення об'єкта нерухомого майна релігійній організації;
 15.  рішення власника майна, уповноваженого ним органу про передачу об'єкта нерухомого майна з державної у комунальну власність чи з комунальної у державну власність або з приватної у державну чи комунальну власність;
 16.  інші документи, що підтверджують виникнення, перехід та припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно відповідно до закону.

Розмір державного мита:

—           За державну реєстрацію права власності – 119,00 грн.

—           За державну реєстрацію іншого речового права – 51,00 грн.

Розмір плати за витяг з Державного реєстру прав – 120,00 грн.

Розмір плати за внесення змін до Державного реєстру прав – 51,00 грн.

 

   Від  сплати державного  мита  звільняються особи, визначені  у Декреті Кабінету Міністрів  України «Про  державне  мито». Це інваліди I та II групи, громадяни, віднесені до 1 і 2 категорій постраждалих  внаслідок Чорнобильської катастрофи тощо.

  У вищевказаних випадках заявники не повинні подавати разом із заявою про реєстрацію документ, що підтверджує сплату державного мита.

 

   На прикладі реєстраційної служби Васильківського МРУЮ у Васильківському районі Київської області приведу реквізити для сплати державного мита та реквізити для оплати За видачу витягу з Державного реєстру прав:

1) Реквізити для оплати ДЕРЖАВНОГО МИТА за проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень:

Код платежу – 220 90 200
р/р – 3111 309 57 0000 6 – МІСТО
р/р – 3111 709 57 00 176 – РАЙОН
одержувач – Васильківське УДКСУ м. Васильків (Васильківський район)
код ЄДПОУ – 37 88 60 67
банк – ГУДКСУ у Київській області
МФО – 821 018

2) Реквізити для оплати За видачу витягу з Державного реєстру прав:

р/р – 31 25 22722 100 58 в Держказначействі
одержувач – Міністерство юстиції України
код ЄДРПОУ – 000 156 22, МФО – 820 172

У призначенні платежу обов’язково зазначається:

Код суб’єкта надання послуги – КО 61866
Код платної послуги – 52
Найменування платної послуги – за видачу витягу з Державного реєстру прав
Найменування суб’єкта надання послуги – реєстраційна служба Васильківського МРУЮ

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно

Зміни в реєстрації речових прав на нерухоме майно з 2013 року